"زمان معرفی وزیر راه تمام شده است"

به گزارش خبرگزاری کار ایران-ایلنا- علی لاریجانی رییس مجلس ایران در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس به اداره شدن وزارت راه و ترابری توسط سرپرست، گفته است طبق قانون اساسی مهلت رییس جمهوری برای معرفی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و دولت باید هرچه سریع تر وزیر جدید را معرفی کند.

وزیر راه و ترابری در اسفند ماه سال گذشته استیضاح و از کار برکنار شد و از آن زمان توسط سرپرست اداره شده است. بر اساس قانون اساسی رییس جمهوری ایران موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از استیضاح و برکناری یک وزیر، گزینه جدید خود برای تصدی امور وزارتخانه را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.