کیهان: غیبت ۱۱ روزه احمدی نژاد دشمنان را امیدوار کرد

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت که در پی غیبت ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد از محل کار خود در ریاست جمهوری، "دشمن احساس کرد آرزوی دیرینه اش که سه دهه برزمین مانده بود، یعنی حاکمیت دوگانه، تحقق یافته یا نشانه های آغاز آن دیده می شود". آقای شریعتمداری، با "توهم" توصیف کردن امیدواری دشمنان حکومت ایران به نادیده گرفته شدن دستور آیت الله خامنه ای توسط رئیس دولت، غیبت محمود احمدی نژاد را موجب "تعجب همراه با تاسف" دوستان وی دانسته است.

سرمقاله کیهان، یک روز بعد از شرکت محمود احمدی نژاد در جلسه هیات وزیران منتشر شده که به دنبال دو نوبت شرکت نکردن در جلسات قبلی دولت و غیبت ۱۱ روزه از محل کار خود در دفتر ریاست جمهوری صورت گرفت.

در محافل سیاسی و رسانه ای ایران، دلیل این غیبت رئیس جمهوری، مخالفت وی با ابقای وزیر اطلاعات به دستور آیت الله خامنه ای دانسته شده بود.

در بخشی دیگر از سرمقاله کیهان، با اشاره به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، وی فردی معرفی شده که "۱۸ پست حساس دولتی و هزاران میلیارد تومان پول بی حساب و کتاب را در اختیار خود دارد و بدون احساس نیاز به پاسخگویی در برابر قانون، دست به هر کاری که مایل باشد می زند و مبالغ نجومی از بیت المال را هرجا که بخواهد هزینه می کند".

کیهان با انتقاد غیرمستقیم از آقای مشایی، احتمال داده که غیبت اخیر محمود احمدی نژاد از کار، "توطئه ای تحمیل شده به او باشد" و خواستار شفاف سازی این نکته شده که "ماجرای پلشت چند روز گذشته را چه کسانی رقم زده اند؟"

حسین شریعتمداری، که توسط آیت الله خامنه ای به مدیرمسئولی روزنامه کیهان منصوب شده، در سرمقاله خود همچنین تذکر داده است: "رئیس جمهور،ی رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و... تنها هنگامی برای دشمن خطرساز و برای مردم آرامش آفرین هستند که پیرو بی چون و چرای ولی فقیه، یعنی نایب حضرت بقیه الله الاعظم- ارواحنا له الفداء- باشند و به هر اندازه که پای از این حلقه بیرون گذارند- ولو به توهم دشمن- هرچه باشند و هرکه باشند یک شهروند ساده و معمولی مانند سایر شهروندان خواهند بود".