مصباح: ایران بدون اسلام اهمیتی برای فداکردن جان ندارد

محمدتقی مصباح یزدی گفت: "اگر در کشور حکومت کفر حاکم بود دیگر ارزشی نداشت که بخواهیم جانمان را فدای آن کنیم، زیرا ایران بدون اسلام اهمیتی برای فداکردن جان ندارد."

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، این عضو مجلس خبرگان با ذکر اینکه "ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قوانین الهی در آن اجرا می‌شود" اظهار داشت: "این کشور از آن جهت برای ما ارزش دارد که قوانین الهی و آموزه‌های اسلامی در آن حاکم است."

آقای مصباح یزدی، از منتقدان سرسخت بحث "اسلام ایرانی" است که در سال های اخیر، از سوی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مطرح و پی گیری شده است.

مدافعان این دیدگاه، که در مناسبت های متعدد از حمایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز برخوردار شده اند، می گویند که فقط قرائتی از اسلام که توسط ایرانیان به دنیا عرضه می شود اصالت دارد و این موضوع، نشان دهنده اهمیت بالای "ایران گرایی" است. با این حال، عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است که "نباید حفظ اسلام را به مرزهای جغرافیایی محدود کنیم" و افزوده: "امروز باید برای حفظ نظام تلاش کنیم و آن را محدود به مرزهای جغرافیایی نکنیم، حال چه در ایران باشد یا در دیگر کشور‌ها مثل بحرین و لبنان."

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از "جریان سکولاری که غزه و لبنان را مربوط به ایران نمی‌دانست" گفته است: "غزه و لبنان ارزشی ندارد، بلکه اسلام غزه و لبنان برای ما مهم است؛ بنابراین هر جا اسلام بود و مبانی آن در خطر باشد، باید جان را فدا کرد."

این قسمت از اظهارات وی، ظاهرا انتقادی به سر داده شدن به شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" مخالفان دولت ایران، در تظاهرات اعتراضی ۱۳ آبان ۱۳۸۸ است.