توقیف 'دارایی های معمر قذافی' در سوئیس

دولت سوئیس اعلام کرده که حدود ۹۶۰ میلیون دلار از دارایی هایی رهبر لیبی و روسای جمهوری سابق مصر و تونس را کشف و مسدود کرده است.

میشلین کالمی - ری، وزیر امور خارجه سوئیس، این خبر را در سفرش به تونس اعلام کرده است.

گفته می شود که حدود ۴۱۶ میلیون دلار از این دارایی ها به معمر قذافی تعلق دارد، اما بخش اعظم آن به حسنی مبارک، رهبر سابق مصر مربوط می شود.

دولت سوئیس در ماه های گذشته دستور مسدود شدن دارایی های زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس، حسنی مبارک و معمر قذافی را صادر کرده بود.