صلیب سرخ خواستار دسترسی به زخمی های اعتراضات سوریه شد

صلیب سرخ بین الملل از دولت سوریه درخواست کرده است به امدادگران این نهاد اجازه دهد به زخمی های تظاهرات خونین این کشور به خصوص در شهر درعا دسترسی یابند و از بازداشتی های این تظاهرات دیدن کنند.

نمایندگان صلیب سرخ بین الملل و هلال احمر سوریه تا کنون اجازه یافته اند از بیمارستان های روستاهای اطراف دمشق، پایتخت، دیدن کنند اما از دسترسی آنان به شهر درعا، که مرکز اصلی برخورد نیروهای دولتی با معترضان بوده، جلوگیری کرده است.

به نقل از ساکنان درعا گزارش شده است که تانک های سوریه روز شنبه این هفته محله قدیمی شهر را به مسلسل و توپ بستند و نیروهای دولتی روز یکشنبه به خانه های ساکنان شهر هجوم بردند.

تظاهرات اعتراضی از روز هجده مارس در سوریه آغاز شده و به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، تا کنون دست کم پانصد و شصت تن از شهروندان این کشور به دست نیروهای دولتی کشته شده اند.