معاون رئیس جمهوری: به معرفی وزیر جدید راه نیازی نیست

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس در مورد اتمام مهلت معرفی وزیر جدید راه و ترابری، گفته است با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی، دیگر به معرفی وزیر جدیدی برای تصدی وزارت راه و ترابری نیازی نیست.

روز گذشته، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که مهلت سه ماهه رئیس جمهوری برای معرفی ویر راه و ترابری جدید به مجلس و درخواست رای اعتماد برای شخص مورد نظر تمام شده است.

اواخر سال گذشته شمسی، نمایندگان مجلس، وزیر راه و ترابری در کابینه محمود احمدی نژاد را استیضاح و از کار برکنار کردند و آقای احمدی نژاد برای این وزارتخانه سرپرست موقت تعیین کرد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از برکناری هر یک از وزیران، جانشین او را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

خانم بداغی افزوده است که از آنجا که وزیر کنونی مسکن و شهرسازی هنگام تصدی این وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفته، به اخذ رای اعتماد مجدد به عنوان مسئول وزارتخانه جدید مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نیازی ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته است که قانون برنامه پنجم به دولت حق ادغام وزارتخانه ها را داده به نحوی که شمار وزارتخانه ها از بیست و یک به هفده کاهش یابد و افزوده است که وظایف و اختبارات وزارتخانه جدید در دست بررسی است.