رهبر ایران: اروپایی‌ها علیه زمامداران خود به پا می‌خیزند

رهبر ایران می گوید که "حرکت بیداری" در غرب آسیا و شمال آفریقا تحت تأثیر انقلاب ایران آغاز شده و تا "قلب اروپا" پیش خواهد رفت.

آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) گفت: "ملت های اروپا قطعا بر ضد سیاستمداران و زمامداران خود که آنها را تسلیم محض سیاست های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیست ها کرده اند، به پا خواهند خاست".

او گفت که برای کمک به تداوم "بیداری در اروپا" باید انسان های مقاوم تربیت کرد و ایمان، بصیرت، آگاهی، دانش و اتحاد را استحکام بخشید.