نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای در مورد وزارت ورزش

معاون رئیس جمهوری ایران می‌گوید که محمود احمدی‌نژاد ملاحظات خود در مورد تشکیل وزارت ورزش را در نامه‌ای به رهبر ایران نوشته است و دولت تا روشن شدن پاسخ این نامه، وزیری معرفی نخواهد کرد.

مجلس ایران اواسط دی ماه سال گذشته تصویب کرد که وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شود، اما این مصوبه با وجود تأیید شورای نگهبان هنوز اجرا نشده است.

رئیس مجلس ایران در فروردین ماه در تذکری به محمود احمدی نژاد نسبت به عدم اجرای این قانون اعتراض کرده بود و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده بود که با پایان گرفتن مهلت اجرای قانون توسط دولت، هر گونه دخل و تصرف مالی و عزل و نصب در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان غیر قانونی و غیر شرعی است.