انتقال چند زندانی زن به زندان قرچک ورامین

شبنم مددزاده، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران به همراه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، دو تن از سران زندانی جامعه بهائیان ایران به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند.

خبر انتقال خانم مددزاده را کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی منتشر کرده است. خانم مددزاده در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شده بود.

پدیده ثابتی، سخنگوی جامع بین المللی بهائیت هم در گفت و گو با بی بی سی فارسی انتقال خانم ثابت و خانم کمال آبادی را به زندان ورامین تأیید کرد و گفت که این زندان وضعیت بسیار نامناسبی دارد.