'آمبولانس را نمی توان درگیر حمل جسد کرد'

سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت می گوید :"براساس برآوردهای انجام شده حمل اجساد توسط مراکز مدیریت حوادث و فوریت ها هر سال حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد." آقای رضوی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به کمبود نیروی تکنسین و سختی کار این نیروها افزود:"نمی توان آمبولانس و تکنسین های اورژانس را درگیر این کار کرد. "

او با اعلام این موضوع که در حال حاضر حمل اجساد در شهرها بر عهده شهرداری ها و آتش نشانی گذاشته شده است، اضافه کرد در جاده ها چنین ساز و کاری نداریم و راهداری نیز این موضوع را بر عهده نمی گیرد.

معاون درمان وزیر بهداشت معتقد است اگر این موضوع بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شود، طراحی نظامی جدا از نظام اورژانس را لازم دارد و باید ناوگان خاص آن فراهم شود.