طرح دولت ایران برای افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران می گوید که طرحی در این وزارتخانه در حال تکمیل است که مطابق آن ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس ایران اضافه می شود.

طبق اصل ۶۴ قانون اساسی ایران هر ۱۰ سال یکبار ۲۰ نماینده باید به تعداد نمایندگان مجلس این کشور اضافه شود.

آقای نجار گفته است که مقدمات این کار در وزارت کشور تمام شده و طرح آن به زودی به دولت ارسال خواهد شد. در حال حاضر مجلس ایران ۲۹۰ نماینده دارد و حدود سیزده ماه به پایان هشتمین دوره از قانونگذاری آن مانده است. نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اواخر سال جاری خورشیدی در ایران برگزار شود.

در صورتی که طرح دولت ایران مورد تصویب مجلس قرار گیرد، نهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی که خرداد سال آینده آغاز به کار می کند، ۳۱۰ کرسی نمایندگی خواهد داشت.