آخرین سرباز شناخته شده جنگ جهانی اول درگذشت

حق نشر عکس Reuters

کلود استانلی چولز، آخرین سرباز شناخته شده جنگ جهانی اول در سن ۱۱۰ سالگی در پرت استرالیا در گذشت.

آقای چولز که متولد بریتانیا بود در ۱۶ سالگی به نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا پیوست.

او در دهه ۱۹۲۰ به استرالیا مهاجرت و چهل سال در ارتش این کشور خدمت کرد.

او برای ۸۰ سال با همسرش زندگی کرد. خانم چولز در سن ۹۸ سالگی درگذشت.

آقای چولز در خواب درگذشت.