تانک های سوریه معترضان را در شهر شمالی محاصره کردند

شاهدان عینی از محاصره شهر الرستن، در شمال پایتخت سوریه به وسیله تانک ها و خودروهای زرهی ارتش خبر داده اند.

این اقدام در پی تظاهرات هزاران نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در شمال سوریه انجام شد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته است به سرکوب شش هفته ای مخالفان پایان دهد.

مخالفان دولت سوریه از کشته شدن ۵۶۰ نفر از معترضان خبر داده اند.

علاوه بر این بازداشت بیشتر از ۲۸۰۰ نفر از تظاهرکنندگان هم تایید شده است. مخالفان می گویند تعداد این افراد حدود ۸۰۰۰ نفر است.