توصیه بریتانیا به افزایش حمایت مالی از 'بهار عرب'

وزیر امور خارجه بریتانیا از جامعه جهانی خواسته است حمایت مالی خود از "فوران حرکت های دموکراتیک" در خاورمیانه و شمال آفریقا را افزایش دهد.

ویلیام هیگ در سخنانی در لندن گفت که کشته شدن اسامه بن لادن و ادامه "بهار عرب" می تواند به دستاوردی بزرگ برای بشریت در زمینه آزادی و حقوق بشر تبدیل شود به این شرط که از حرکت های آزادیخواهانه خاورمیانه هم مانند روند آزادی کشورهای کمونیست سابق حمایت به عمل آید.

وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که در غیاب چنین حمایتی، این خطر وجود دارد که نظام های استبدادی بار دیگر به کنار مرزهای اروپا باز گردد.

وی افزود در نظر دارد اواخر ماه جاری، این توصیه را در اجلاس آتی کشورهای عضو گروه 8 در فرانسه مطرح کند.