فرزند وزیر اطلاعات دولت خاتمی به حبس محکوم شد

حسن یونسی، فرزند علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات ایران به جرم حضور در تظاهرات اعتراضی روز ۲۵ بهمن سال گذشته و نوشتن بعضی مقالات به تحمل ۳ سال حبس و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

به نوشته روزنامه های ایران، حسن یونسی پس از تظاهرات مخالفان دولت در روز ۲۵ بهمن بازداشت شده بود و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و محکوم شده است.

مطابق قوانین ایران، احکام صادر شده توسط دادگاه های بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است.