تعیین حق بیمه مشترکان برق و گاز در ایران

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) خود به هریک از وزارت خانه های نفت و نیرو اجازه داد تا در هر دوره مبلغی را برای بیمه خسارات مالی و جانی از مشترکان گاز و برق دریافت کند.

براساس این تعرفه که از مواد بودجه سال ۹۰ است، در هر دوره به ترتیب ۵۰ تومان برای گاز و ۲۵ تومان برای برق از هر واحد مسکونی روستایی دریافت می شود.

همچنین برای هر واحد مسکونی شهری در هر دوره نیز ۱۰۰ تومان برای کاز و ۵۰ تومان برای برق در نظر گرفته شده است. وزارت خانه های نفت و نیرو قرار است پس از اخذ این مبالغ نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه از طریق مناقصه اقدام کند.