نماینده مجلس: اقتصاد کشور با رکود جدی روبروست

یک عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ایران می گوید که در حال حاضر کشور در یک رکود اقتصادی جدی به سر می برد.

جمشید انصاری در گفتگو با سایت خبرآنلاین همچنین گفت که دولتی ها خواهان پذیرفتن رکود اقتصادی کشور نیستند و بر این باورند که با اعلام کردن وضعیت خوب اقتصاد می توانند وضعیت آن را بهبود بخشند.

وی افزود، شرایط فعلی و افزایش روز به روز چک های برگشتی به مناسب نبودن وضعیت اقتصادی کشور برمی گردد.

به گفته آقای انصاری، اقتصاد ایران وقتی از رکود خارج می شود که برنامه ریزی و سیاست های مناسب توسط دولت اتخاذ شود.