'دو رهبر میانی القاعده در یمن کشته شدند'

مقام های یمن می گویند که دو رهبر میانی شبکه القاعده در یک حمله هوایی در جنوب کشور کشته شده اند.

مقام های وزارت دفاع می گویند که دو مرد، به نام های مساعد و عبدالله مبارک، در سحرگاه روز پنجشنبه در استان شبوآ کشته شده اند. به گفته این مقام ها، شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان، در این استان فعال است.

شاهدان می گویند که راکت هایی را دیده اند که از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا پرتاب می شد؛ اما صحت یا سقم این ادعا را نمی توان ثابت کرد.

براساس محتوای یکی از سندهای دیپلماتیک آمریکا، که سال گذشته به رسانه ها درز کرد، این کشور در خاک یمن، سرگرم عملیات نظامی علیه اهداف شبکه القاعده است.