وزیر دفاع اسرائیل: ایران به ما حمله نمی کند

اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل می گوید ایران حتی اگر به سلاح هسته ای دست پیدا کند، به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه حمله نخواهد کرد.

آقای باراک در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفت از برنامه اتمی ایران احساس خطر نمی کند.

آقای باراک گفت: "فکر نمی کنم آنها تا زمانی که بتوانند به طور کامل احساسات خود را کنترل کنند، کاری انجام دهند."

اهود باراک همچنین از سخنان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی، از جمله نخست وزیر این کشور که رفتار ایران با اسرائیل را با برخورد آلمان نازی با یهودی ها مقایسه می کنند، انتقاد کرد.