دیوان عالی برزیل از حقوق زوج های همجنس خواه دفاع کرد

دیوان عالی برزیل با صدور حکمی از حقوق قانونی زوج های همجنس دفاع کرده است.

بر اساس رای این دیوان که عالی ترین مرجع قضایی در برزیل است، زوج های همجنس از حقوق مشابه همه زن و شوهرها برخوردار هستند.

از یازده قاضی دیوان عالی برزیل، ده نفر به این حکم رای دادند و یک نفر از آنها نیز در رای گیری شرکت نکرد.

این حکم شامل زوج های همجنسی می شود که روابط با دوام و با ثبات دارند و آنها را از حقوق اجتماعی و مالی مشابه دیگر زوج ها برخوردار می کند.

برزیل پرجمعیت ترین کشور کاتولیک در جهان است و گفته می شود 60 هزار زوج همجنس خواه در این کشور زندگی می کنند.