کنگره آمریکا استفاده مخالفان قذافی از داراییهای او را بررسی می کند

به گفته وزیر خارجه آمریکا، کنگره این کشور راه های آزاد کردن دارایی های مسدود شده رهبر لیبی در آمریکا و استفاده از آن برای کمک مالی به شورای انتقالی لیبی - تشکیلات رهبری مخالفان حکومت معمر قذافی - را مورد برسی قرار خواهد داد.

مخالفان حکومت لیبی، که اداره مناطقی در شرق این کشور را در دست دارند، گفته اند که برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و عرضه مواد غذایی و دارویی در این مناطق به حدود نیم میلیارد دلار تا قبل از پایان ماه جاری نیاز دارند.

همزمان، دولت آمریکا اعلام کرده است که سازمان رادیو و تلویزیون و چند موسسه سرمایه گذاری دولتی لیبی را نیز مشمول تحریم های اقتصادی علیه آن کشور کرده است.