بهای نفت خام به شدت کاهش یافت

بهای نفت خام در بازارهای جهانی ده درصد کاهش یافت و نفت خام آمریکا به زیر بشکه ای یکصد دلار رسید.

کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به هجوم پیش بینی نشده دلالان برای فروش و افزایش ناگهانی عرضه تعدادی از کالاهای اساسی نسبت داده شده است که تنزل سریع قیمت این اقلام را در پی آورد

از جمله بهای کاکائو و برخی از فلزات به خصوص مس و نقره در بورس های کالا به شدت تنزل کرد.

در مورد علت این تحولات نظرات متفاوتی ابراز شده است.

بعضی از کارشناسان گفته اند که انتشار آمار بیکاری در آمریکا، که بیش از ارقام پیش بینی شده بود، باعث نگرانی در این زمینه شده است که احیای اقتصاد آن کشور، و در نتیجه، رشد مجدد اقتصاد جهانی هنوز دور از دسترس است.

به نظر این کارشناسان، تقاضای صنایع برای مواد اولیه در آینده نزدیک رشد چندانی نخواهد داشت.

به نظر گروه دیگری از ناظران، تنزل ناگهانی بهای نفت و مواد اولیه دیگر ناشی از واکنش طبیعی بازار نسبت به سریع قیمت در هفته های اخیر بوده است.

به گفته آنان، اقدام سرمایه گذاران عمده برای تصحیح شرایط بازار باعث نگرانی سرمایه گذاران کوچک و هجوم آنان برای فروش کالا شد.