نیروهای امنیتی سوریه در انتظار 'روز ایستادگی' بسیج شده اند

گزارش شده که نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه (۶ مه)، در حومه دمشق، پایتخت، و شهرستان های شمال این کشور، مستقر شده اند چون انتظار می رود بعد از اقامه نماز، تظاهرات بزرگی علیه دولت برگزار شود.

کسانی که در مخالفت با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دولتش فعالیت می کنند، اعتراضات روز جمعه را "روز ایستادگی" نامیده اند.

گفته می شود که واحدهای ارتشی از شهر تحت محاصره درعا بیرون آمده اند اما به سایر نواحی شهری، از جمله شهر ساحلی بانیاس، نقل مکان کرده اند.

شایعه است که بیش از پانصد نفر در هفت هفته ای که از آغاز اعتراضات و تظاهرات می گذرد، بازداشت شده اند.