اعلام زمان تغییر محتوای دروس دانشگاهی

معاون پژوهشی وزارت علوم از تغییر محتوای درسی ۳۶ رشته تحصیلی دانشگاهی تا مهر ماه ۱۳۹۰ خبر داد.

محمد مهدی نژاد نوری با اعلام این خبر گفت که کارگروهی شامل متخصصان حوزه علمیه و دانشگاه، زمینه این اصلاح را فراهم می کنند.

وی جزئیات بیشتری در این باره نداد، اما گفت که این روند به تدریج در سایر رشته های دانشگاهی ادامه خواهد یافت.

حکومت ایران از دو سال پیش و در پی اظهار نگرانی آیت الله علی خامنه ای از ترویج علوم انسانی غربی در دانشگاه ها، بازنگری در محتوای درسی این رشته ها را در دستور کار قرار داده است.

میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در این باره گفته بود که محدودیت های ایجاد شده علیه علوم انسانی در دانشگاه های این کشور یادآور رفتار حکومت شوروی سابق است که نهایتا به سقوط آن کمک کرد.