افزایش ۱۲و نیم درصدی اجاره مسکن در ایران

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکیست که اجاره بها در تهران در تابستان سال ۱۳۸۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل تر از آن معادل ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش هرچند اطلاعات ثبت شده از حجم مطالعات اجاره بهای مسکن در سامانه اطلاعات و املاک و مستغلات بسیار کم است، اما مطابق اطلاعات موجود متوسط اجاره بها به همراه ودیعه مسکن در تابستان سال قبل معادل ۹۸ هزار ریال در متر مربع بوده است.