احتمال برگزاری مجدد تظاهرات ضد دولتی در سوریه

انتظار می رود که به دنبال فراخوان فعالان مخالف دولت در سوریه برای برگزاری تظاهرات، امروز بعد از برگزاری مراسم نماز جمعه، موج جدیدی از تظاهرات در این کشور ایجاد شود.

براساس گزارش ها تعداد زیادی از نیروهای امنیتی، در بسیاری از شهرهای سوریه مستقر شده اند.

ساکنان شهر ساحلی بانیاس می گویند که نیروهای ارتش در سراسر شهر دیده می شوند و تانک ها هم در مسیر شهر لاذقیه مستقر شده اند.

به گفته مقامات سوریه نیروهای ارتش در حال خارج شدن از شهر در عا در جنوب کشورند. اما مقامات درعا، شهری که شورش های اخیر از آنجا آغاز شد، می گویند که سربازان دولتی هنوز در شهر حضور دارند.