هزاران قطعه ماهی دریای خزر تلف شدند

با وجود پایان فصل صید ماهیان استخوانی در دریای خزر، مردم مناطق ساحلی شاهد مرگ هزاران قطعه ماهی هستند که خط نوار ساحلی را در برخی نقاط عوض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گوشه و کنار سواحل مازندران به ویژه شهرهای غرب استان مازندران می توان انواع و اقسام ماهیان مرده و بی جان را مشاهده کرد.

به گزارش این خبرگزاری، سالیانه پنج میلیون تن مواد آلاینده از استانهای شمالی به دریای خزر می ریزد و این امر مایه مرگ تدریجی آبزیان دریا را رقم می زند. مهر هشدار داده در صورت تداوم این وضع، دریای خزر در آینده به یک "زباله دان" تبدیل خواهد شد.

مسئولان محیط زیست هنوز به این وضع که باعث نگرانی و ناراحتی مردم از ناتوانی مدیریتی مسئولان شده است، واکنشی نشان نداده اند.