آلاسان واتارا رسما رئیس جمهوری ساحل عاج شد

آلاسان واتارا پس از یک دوره خشونت و بی ثباتی که در پی انتخابات ساحل عاج رخ داده بود، سوگند ریاست جمهوری یاد کرده است.

در جریان درگیری ها در این کشور که پس از انتخابات نوامبر گذشته بین طرفداران واتارا و لوران باگبو، رئیس جمهوری پیشین اتفاق افتاد، حدود یک میلیون نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند.

لوران باگبو که شکست در انتخابات را رد می کرد، در ماه آوریل پس از یک درگیری شدید نظامی دستگیر شد.

اتحادیه اروپا موافقت کرده است که به طور اضطراری ۶۰ میلیون دلار به ساحل عاج کمک کند.