نشست سران آسه آن در جاکارتا

جلسه سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به "آ سه آن"، امروز در جاکارتا، پایتخت اندونزی آغاز به کار می کند.

نشست آ سه آن به طور سنتی نشستی تجاری است اما انتظار می رود که رهبران شرکت کننده در این نشست دو روزه درباره درگیری های اخیر مرزی بین دو کشور کامبوج و تایلند بحث و مذاکره کنند. کامبوح و تایلند هر دو عضو آ سه آن هستند.

در این نشست همچنین موضوع واگذاری ریاست آ سه آن به برمه در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اعضای آسه آن در حالی در مورد ریاست برمه بر این اتحادیه صحبت می کنند که در مورد نقض حقوق بشر در این کشور نگرانی هایی دارند.