بندرگاه مصراته هدف مهمات خوشه ای قرار گرفت

نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی، در حملات تازه به بندر مصراته که تحت کنترل مخالفان است، از مهمات خوشه ای استفاده کرده اند.

یک مقام بندر مصراته گفت یکی از این مهمات در زیر یک کامیون منفجر شد و دو نفر را مجروح کرد.

یک خبرنگار بی بی سی در طرابلس می گوید خبرنگاران اکنون شواهد تصویری در دست دارند که نشان می دهد از طریق استفاده از مهمات خوشه ای، در منطقه مبن پخش شده است. در بسیاری از نقاط جهان، سلاح های خوشه ای از جمله سلاح های ممنوعه است.

نیروهای ناتو هفته گذشته مین های شناور را که در آب های نزدیک به بندر مصراته پراکنده بود، پاکسازی کردند.