ایتالیا تسلیحات دفاعی در اختیار مخالفان قذافی می‌گذارد

رهبران مخالفان دولت در لیبی می گویند که دولت ایتالیا موافقت کرده است برای مقابله با نیروهای سرهنگ قذافی، تسلیحات نظامی در اختیار آنها بگذارد.

معاون رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در جمع خبرنگاران گفت که آنها انتظار دارند تسلیحاتی که ایتالیا برایش می فرستد، خیلی زود به دستشان برسد.

با این حال، دولت ایتالیا چنین توافقی با مخالفان دولت لیبی را رد کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایتالیا گفت که بر اساس توافقی که در جریان نشست بین المللی ماه گذشته در دوحه به دست آمد، ایتالیا فقط تجهیزات لازم برای "دفاع از خود" را در اختیار مخالفان سرهنگ قذافی قرار خواهد داد.