مصر هشدار داد با 'مشت آهنین' با ناآرامی ها برخورد کند

وزیر دادگستری مصر هشدار داده است کسانی که امنیت کشور را تهدید کنند با "مشت آهنین" روبرو خواهند شد.

عبدالعزیز الجندی این اظهارات را پس از درگیری های مسلمانان با مسیحیان قبطی در قاهره مطرح می کرد.

این درگیری ها به کشته شدن ۱۲ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۸۰ نفر منجر شده است.

ارتش مصر می گوید بیش از ۱۹۰ نفر نیز دستگیر شده و محاکمه نظامی خواهند شد.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر این اقدام را "بازدارنگی" از خشونتهای بیشتر خوانده است.

آقای الجندی که پس از نشست اضطراری کابینه سخن می گفت افزود: "دست حکومت نمی لرزد. حکومت ضعیف نیست."

عصام شرف نخست وزیر مصر برای تشکیل این جلسه سفر خود به خلیج فارس را به تعویق انداخت.