افغانستان: حمله طالبان به قندهار شکست خورد

والی قندهار می گوید نیروهای دولت افغانستان پس از دو روز نبرد با طالبان توانستند بخش های اشغال شده این شهر را مجددا تحت کنترل خود درآورند.

توریالی ویسا می گوید ۱۱ شورشی طالبان کشته شده و هفت نفر نیز خود را در عملیات انتحاری منفجر کرده اند.

در جریان این نبردها دو سرباز و سه غیرنظامی کشته شده و ده ها نفر نیز مجروح شده اند.

نیروهای دولتی افغانستان روز یکشنبه با حمایت سربازان خارجی تحت رهبری ناتو به عملیات خود برای شکستن مقاومت طالبان ادامه دادند.

دو عضو طالبان پس از ساعتها مقاومت سرسختانه در هتل قندهار کشته شدند.

ناتو می گوید حدود ۶۰ نفر در حمله طالبان شرکت داشتند. اما طالبان رقم جنگجویان خود را ۱۰۰ اعلام کرده است.

بلال سروری خبرنگار بی بی سی در کابل می گوید حمله طالبان قندهار، مرکز تجاری جنوب افغانستان را فلج کرده است.