قایق حامل مهاجران در ایتالیا به گل نشست

یک قایق حامل صدها مهاجر پیش از رسیدن به جزیره لامپسودا در ایتالیا به گل نشست.

آنسا خبرگزاری ایتالیا می گوید گارد ساحلی ایتالیا در حال نجات افرادی است که پس از برخورد این کشتی با صخره ها به داخل دریا پریده اند.

در عین حال کشتی دیگری نیز با حدود هشتصد سرنشین به این جزیره رسیده است. در روزهای اخیر هزاران نفر مهاجر از افریقای شمالی به این منطقه وارد شده اند.