تظاهرات دموکراسی خواهی در مراکش

هزاران نفر در پایتخت مراکش دست به تظاهرات زده و خواهان اصلاحات دمکراتیک شده اند.

تظاهر کنند گان هم چنین اعمال خشونت بار گروه های تندرو را محکوم کردند.

ماه گذشته در اثر بمب گذاری در کافه ای درمراکش هفده نفر کشته شدند که بیشتر آنها از گردشگران خارجی بودند .

مقام های مراکش سه نفر را که می گویند از هواداران شبکه القاعده هستند بازداشت کرده اند اگرچه القاعده گفته که در این حمله دخالتی نداشته است .

تظاهرات گسترده مردم در ماه فوریه گذشته سبب شد که پادشاه مراکش وعده اصلاحاتی رابدهد که از قدرت مطلق او خواهد کاست اما به گفته تظاهر کنندگان این اصلاحات کافی نیست .