نیروگاه بوشهر 'هسته ای شد'

به گفته خبرگزاری فارس، سوخت گذاری و عملیات هسته ای شدن نیروگاه اتمی بوشهر پایان یافته و این نیروگاه "رسما هسته ای" شده است.

براساس این گزارش، پس از پایان سوخت گذاری، نیروگاه به مدت دو هفته به شکل فعلی کار می کند و بعد از دو ماه، برق آن وارد مدار می شود.

اوایل دسامبر (آذرماه) سال گذشته هم اعلام شده بود که سوخت گذاری نیروگاه بوشهر خاتمه یافته و تولید برق ظرف چند هفته پس از آن آغاز می شود و طی شش ماه، به ظرفیت اسمی می رسد.

با اینهمه، بعدا گزارش شد که سوخت نیروگاه به دلیل مسائل مربوط به ایمنی از آن خارج شده و راه اندازی این تاسیسات به تعویق افتاده است.

گزارش خبرگزاری فارس در مورد تکمیل سوخت گذاری نیروگاه بوشهر در حالی انتشار می یابد که پس از حادثه نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، نگرانی هایی در مورد تاسیسات بوشهر ابراز شد.

مقامات هسته ای ایران این نگرانی را بی مورد دانسته و بر ایمنی نیروگاه بوشهر تاکید داشته اند.