وزیر دفاع ایران از افزایش بودجه دفاعی تشکر کرد

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، از دولت و مجلس برای افزایش بودجه دفاعی تشکر کرده اما گفته است: "کسانی که خریدهای تسلیحاتی را به کشورهای منطقه تحمیل کرده اند نمی توانند ادعا کنند دو سه میلیارد بودجه دفاعی ایران تهدیدی برای کشورهای منطقه است."

برخی کشورهای غربی حکومت جمهوری اسلامی را خطری برای امنیت کشورهای منطقه دانسته و گفته اند که بودجه واقعی نیروهای مسلح ایران، از جمله واحدهای مرتب با عملیات مخفیانه در خارج، به مراتب بیش از میزانی است که در بودجه سالانه ذکر می شود.

وزیر دفاع ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا- افزوده است که با وجود افزایش هزینه دفاعی در بودجه سال جاری، این رقم در مقایسه با بودجه سایر کشورهای منطقه، در سطح پائینی قرار دارد.

احمد وحیدی همچنین با اعلام اینکه صنایع داخلی توانسته اند موشک های ضد هوایی تولید کنند، گفته است: "خبرهای خوشی در راه است."

ایران چند سال پیش قرارداری را برای خرید سیستم موشک های دفاع ضدهوایی با روسیه منعقد کرد اما پس از وضع تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، دولت روسیه از اجرای این قرارداد خودداری کرده است.