ارتش سوریه حومه غربی دمشق را به محاصره در آورده است

در ادامه مقابله نیروهای امنیتی سوریه با تظاهرات اعتراضی در آن کشور، گزارش شده است که واحدهای ارتش یکی از مناطق حومه غربی دمشق، پایتخت، را به محاصره در آورده اند و از این محله، صدای تیراندازی شدید شنیده می شود.

وبسایت های متعلق به معترضان نوشته اند که ارتش به منظور جلوگیری از انتقال خبر این عملیات، برق و تلفن این منطقه را قطع کرده اما از نقاطی واقع در این محله دود به آسمان بر می خیزد.

پیشتر، گزارش هایی از اعزام شمار بیشتری از نفرات ارتش همراه با تانک به شهر حمص و حمله آنان به خانه ها و بازداشت گسترده معترضان در این شهر هم انتشار یافته بود.

یکی از فعالان حقوق بشر سوریه در مصاحبه با بی بی سی از وخامت اوضاع در این کشور سخن گفته و افزوده است که طی حدود دو ماه تظاهرات اعتراضی، تا کنون بیش از یکهزار تن از تظاهرکنندگان کشته و بیش از هشت هزار نفر دیگر بازداشت شده اند.

دولت سوریه تظاهرات اعتراضی را به "تروریست های مسلح" نسبت داده و گفته است که در رویارویی ارتش با آنان، تا کنون شش تن از نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند.