انتقاد آیت الله صانعی از 'سلب حقوق انسانی زندانیان'

آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه منتقد حکومت در ایران، "سلب حقوق انسانی زندانیان" را "خلاف شرع و حرام" دانست .

به نوشته وب سایت این مرجع تقلید، وی گفته است که حتی اگر به زندان انداختن فردی جایز باشد هم، کسی حق ندارد حقوق انسانی وی را نقض کند یا جلوی "رشد استعداد های او" را بگیرد.

نحوه رفتار با زندانیان در ایران، در سال های اخیر از سوی تعدادی از روحانیون و مراجع تقلید مورد انتقاد قرار گرفته است.

آیت الله صانعی، از جمله مراجع تقلیدی بوده که در همین ارتباط، به مناسبت های مختلف به حکومت ایران انتقاد کرده و به ویژه، نحوه رفتار با دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری را مورد اعتراض قرار داده است.

وی در سخنان اخیر خود تاکید کرده است: "اگر زندانی اهل فکر و اندیشه است باید ابزار فکر و اندیشیدن در اختیارش قرار داد. این گونه نیست که بگوییم حالا که این فرد زندانی است پس حق مطالعه ندارد، حق کار و فعالیت ندارد، اینها خلاف شرع است."

آقای صانعی همچنین با بیان اینکه "باید به خدا پناه برد از این که دچار قتل مردم شویم" گفته است: "خدا نکند مرتکب قتل فکر مردم که بدتر از قتل جان آنهاست شویم، و همین گونه است ضرر زدن به فکر مردم ، یعنی با دروغ و حیله افکار آنها از توجه به ظلم ظالمین منحرف سازیم."