محصول جدید سازمان میراث فرهنگی ایران؛ توریسم حلال

شهباز یزدانی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران، از ارائه طرح گردشگری حلال خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، آقای یزدانی با بیان اینکه هم اکنون بیش از سی درصد گردشگران ورودی به ایران گردشگران مذهبی اند، گفت:" توریسم حلال، نوع خاصی از گردشگری مذهبی است که تمام فعالیتهای آن با توجه به قوانین اسلامی انجام می شود."

او توریسم حلال را یک محصول جدید از صنعت گردشگری برای مسلمانانی دانست که دوست دارند در طول سفر خود به آداب مذهبی خود عمل کنند.

وی گفت که "هماهنگی هایی با رهبر "شیعیان خوجه" که بیشتر اهل کشورهای آفریقایی هستند اما محل اقامت آنها در کشورهای اروپایی و آمریکایی است، برای راه اندازی تورهای گردشگری حلال و بازدید از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران صورت گرفته است."