سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات ایران افزایش یافت

نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه شنبه، بیستم اردیبهشت به افزایش سن بازنشستگی وزارت اطلاعات از ۶۰ به ۶۵ سال رای دادند.

به گزارش خبرآنلاین، کاظم جلالی، نماینده مجلس دلیل تصویب این طرح را در سن بازنشستگی بودن اکثر اعضای وزارت اطلاعات و نیاز به تربیت کادر اجرایی جدید دانست.

آقای جلالی کارمندان این وزارتخانه را دارای تجربه فراوارن در سی سال گذشته دانست و گفت با تصویب این طرح از تجربیات آنها استفاده می شود.

طرح یک فوریتی افزایش سن بازنشستگی کارمندان وزارت اطلاعات، توسط روح الله حسینیان نماینده تهران به مجلس ارائه شده بود.