'گذرنامه های ایرانی دارای کمتر از شش ماه اعتبار تعویض می‌شوند'

محمود صادقی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ایران با بیان اینکه سفارتخانه ها برای گذرنامه هایی که کمتر از شش ماه به زمان انقضای آنها باقیست ویزا صادر نمی کنند، گفت که دارندگان این گذرنامه ها می توانند نسبت به تعویض گذرنامه خود اقدام کنند.

آقای صادقی، مدت تعویض گذرنامه ها را بین شش تا هفت روز و مبلغ آن را به همان اندازه صدور گذرنامه اعلام کرد.

او در ادامه گفت که متولدین سال ۱۳۷۴ از یکم فروردین ماه امسال سرباز محسوب می شوند و برای خروج از کشور باید از پلیس مجوز بگیرند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ایران روز بیست و نهم اسفند ماه سالجاری را آخرین روزی اعلام کرد که متولدین ۱۳۷۳ می توانند بدون مجوز از کشور خارج شوند.