'فروش مواد مخدر در ایران از فروش پوشاک آسان‌تر است'

مهدی رهبری، مدیرعامل شرکت آرین‌جین در نامه ای سرگشاده به وزیر صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکلات صنعت پوشاک نوشت: "فروش مواد مخدر در ایران آسان تر از فروش پوشاک است."

او که یکی از نمایندگان فروش شرکت بنتون در ایران است، در نامه خود نوشته است: "از این پس عطای پوشاک را به لقای آن خواهم بخشید و زندگی آرامی را در زیر چتر سودهای سپرده های ۱۹ درصدی بانکی و دور از این کار سخت آغاز خواهم کرد."

آقای رهبری در ادامه نامه خود که در سایت الف منتشر شده، نوشته است که صنعت پوشاک برای زنده ماندن با ادارات و سازمانهایی همچون اداره اماکن، اداره تعزیرات حکومتی، اداره امنیت اجتماعی، سازمان زیباسازی شهرداری، وزارت دارایی و سازمانهای آب و برق درگیر است.

او با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر توقف اعطای تسهیلات بانکی برای مهار تورم نوشته است: "در شهر چند نفر دزد بودند و ایشان دستور دادند همه مردم شهر را به جرم دزدی بگیرند و تولیدکنندگان با توقف تسهیلات دچار عواقب وخیمی شدند."

رئیس شرکت آرین جین نتیجه اینگونه فشارها را تبدیل تولیدکنندگان به واردکننده دانست، زیرا به گفته او واردات مشکلات تولید را ندارد و سود بیشتری هم به همراه دارد.