'طرح نظارت استقلال نمایندگان را زیر سوال می برد'

محمدمهدی شهریاری، نماینده مجلس ایران با بیان اینکه تصویب طرح نظارت بر نمایندگان، توهین به جایگاه آنان است، گفت که نباید خودمان استقلالمان را زیر سوال ببریم.

به گزارش خبر آنلاین، آقای شهریاری روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت به هنگام طرح نظارت بر نماینگان مجلس گفت: "این طرح اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برد و در بسیاری از موارد جای قوه قضائیه را می گیرد."

او این طرح را در زمان استیضاح و سوال از وزرا، "تهدید آفرین" دانست که در نهایت منجر به محافظه کاری نمایندگان و کم کردن دامنه نظارتی آن ها می شود.

آقای شهریاری گفت که طرح نظارت بر نمایندگان مکانی امن برای افراد بیکار ایجاد می کند تا با خیال راحت به نمایندگان تهمت بزنند.

کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید و برای بررسی دوباره جزئیات آن به کمیسیون اصل نود فرستاده شد.