بودجه سال ۱۳۹۰ تصویب شد

مجلس ایران در جلسه علنی بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ لایحه بودجه سال جاری این کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس ، بودجه ایران حدود ۵۰۸ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این مصوبه، بودجه سال ۱۳۹۰ در بخش منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال و در بخش مصارف بالغ بر ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال است.

لایحه بودجه پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد. تاخیر دولت در ارائه بودجه سال ۹۰ از موارد اختلاف میان مجلس و دولت ایران بود و در جریان تصویب بودجه نمایندگان انتقادات شدیدی در مورد بودجه ارائه شده توسط دولت مطرح کردند.

سقف بودجه ارائه شدن از طرف دولت ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بود و نمایندگان مجلس حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه کاسته اند.