لاریجانی:زیر پا گذاشتن قانون عدالت نیست

علی لاریجانی رییس مجلس ایران می گوید" اگر کسی فکر کند می تواند عدالت را رعایت کند اما قانون را زیر پا بگذارد دچار سوء تفاهم است."

آقای لاریجانی در "همایش ملی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت" گفته است " هرگونه دخالت قوا در کار یکدیگر مخل عدالت است."

"عدالت محوری" به عنوان یکی از شعار های اصلی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران مطرح بوده و در روزهای اخیر و در پی بالا گرفتن اختلاف میان رییس جمهوری و رهبر ایران منتقدان آقای احمدی نژاد به نقد شعار عدالت محوری پرداخته اند.

آقای لاریجانی بی آن که نامی از آقای احمدی نژاد ببرد گفته است " باید بپذیریم که "در بین مردم و مسوولین تشتت آرا در خصوص عدالت وجود دارد." همچنین آقای لاریجانی گفته است " اگر بخواهیم عدالت را محقق کنیم باید به افکار عمومی هم توجه داشته باشیم."