سیل در ایالت تنسی آمریکا هزاران خانوار را آواره کرد

سیل ساکنان بیش از ۱۳۰۰ خانه در شهر ممفیس در ایالت جنوبی تنسی آمریکا را آواره کرده است.

گفته می شود سطح رودخانه می سی سی پی تا نیمه شب دوشنبه ۱۴/۶ متر بالا رود.

کارشناسان ابراز اطمینان کرده اند که سیستم کنترل سیل مانع از پیشروی بیشتر آب شود، اما مسئولین محلی از مردم برخی بخش های شهر خواسته اند منازل خود را ترک کنند.

این سیل در اثر آب شدن برف و بارانهای سنگین به راه افتاده است.

از دهه ۱۹۳۰ تاکنون چنین سیلی در ایالت تنسی بیسابقه بوده است.

مسئولین بیش از ۲۰ هزار کیسه شنی برای جلوگیری از پیشروی احتمالی سیل آماده کرده اند.