نیروهای افغانستان 'آمادگی' تامین امنیت را ندارند

آکسفام، یک سازمان خیریه بریتانیایی می گوید نیروهای افغانستان آمادگی ندارند مسئولیت امنیت این کشور را که اکنون در اختیار ناتو است، بپذیرند.

آکسفام طی گزارشی تحت عنوان "زمانی برای از دست رفتن نیست" نسبت به حرفه ای بودن نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نگرانی "جدی" کرده است.

این سازمان خیریه توصیه کرده دوره های آموزشی بیشتری ارائه شود و هشدار داده است با انتقال تدریجی مسئولیتها از ناتو، نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی افغانستان نیز تشدید شود.

این نیروها در سال ۲۰۱۴ مسئولین تامین امنیت افغانستان را بطور کامل بر عهده می گیرند.

با کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده، برخی اعضای ناتو خواهان خروج زودتر از این کشور شده اند.

دولت افغانستان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.