دولت چین 'عرضه بین المللی نوزادان اضافی' را بررسی می کند

مقامات چین به بررسی گزارش هایی پرداخته اند حاکی از اینکه حدود بیست نوزاد چینی با استناد به قانون تک فرزندی این کشور از والدین گرفته و سپس برای فرزند خواندگی توسط متقاضیان خارجی، در سطح بین المللی عرضه شدند.

رسانه های خبری چین گزارش کرده بودند که این نوزدان به خانواده های ساکن استان هونان تعلق داشتند که به علت فقر مالی، قادر نبودند جریمه نقدی تخطی از قانون تک فرزندی را بپردازند.

ظاهرا ماموران محلی سپس این نوزادان را در فهرست کودکان یتیم و بدون سرپرست جای دادند و در نتیجه، خارجیان توانستند با پرداخت حدود سه هزار دلار برای هر نوزاد، آنان را به فرزندی بپذیرند.

خبرگزاری شین هوا نوشته است که تعدادی از این نوزادان در حال حاضر در آمریکا، هلند و لهستان زندگی می کنند.