چین به رکورد جدیدی در صادرات دست یافت

جدیدترین آمار تجارت خارجی چین نشان می دهد که صادرات آن کشور در ماه آوریل به یازده میلیارد دلار رسیده که رکورد جدیدی برای آن کشور محسوب می شود و به مراتب از پیش بینی های قبلی بیشتر است.

این آمار در حالی انتشار یافته که هیاتی از مقامات چینی به منظور دیداری دو روزه با مقامات آمریکایی و مذاکره پیرامون مازاد تجاری چین با ایالات متحده به واشنگتن سفر کرده است.

آمریکا از دولت چین خواسته است تا سیاست کنترل نرخ برابری یوآن - پول ملی این کشور - را کنار بگذارد و اجازه دهد بازار آزاد این نرخ را تعیین کند.

در سال های اخیر، ارزانی کالاهای چینی باعث رشد صادرات و افزایش ذخایر ارزی آن کشور شده است در حالیکه بسیاری از کشورها، به خصوص آمریکا با کسری تراز پرداخت های خارجی مواجه بوده اند.

در صورتیکه دولت چین تعیین نرخ برابری یوآن را به بازار آزاد واگذار کند، انتظار می رود این نرخ افزایش یابد که قاعدتا افزایش واردات و کاهش صادرات آن کشور را در پی می آورد.